Svaki dan Vas darujemo BeSafe poklonima, a glavna nagrada je BeSafe autosjedalica!

KAKO SE UKLJUČITI?

1. Follow @besafehrvatska na Instagramu

2. Pošaljite kreativan odgovor na pitanje koje ćemo svaki dan postaviti u Instagram storiju 

3. Najkreativniji odgovor proglasit ćemo sljedeći dan

Primjer:

VAŽNO!

Za osvajanje BeSafe autosjedalice potrebno je:

1) biti follower @besafehrvatska

2) odgovoriti minimalno 1x tjedno na postavljeno pitanje

3) odgovoriti na finalno pitanje

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA “BeSafe mi daruje #siguranputkucizabozic”
Instagram ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Uključenjem u kreativni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka kompaniji Mikroedra d.o.o., a ne Instagramu.
1. Priređivač Kreativnog natječaja pod nazivom “BeSafe mi daruje #siguranputkucizabozic” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je Mikroedra d.o.o., Radnička cesta 34a, Hrvatska, 10000 Zagreb, OIB: 05257771514 (u nastavku “Priređivač”). Nagradu osigurava Mikroedra d.o.o. (u nastavku “Davatelj nagrade”).
2. PRAVO SUDJELOVANJA
Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Instagrama (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača, povezanih društava Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju.
Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.
Sudionici mogu sudjelovati svaki tjedan u natječaju s po 1 odgovorom na  postavljeno pitanje u tom danu. Znači, mogu ukupno poslati 24 odgovora (minimalno 4 odgovora + finalni odgovor ako se žele natjecati za autosjedalicu).
3. TRAJANJE NATJEČAJA. Natječaj se održava u razdoblju od objave natječaja 1. prosinca do 25.prosinca, 2018.
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je da Sudionici ispod poziva na natječaj učine sljedeće:
Timeline natječaja:
  1. tjedan: 1.12. – 6.12. do 23.59h
  2. tjedan:  7.12. – 12.12. do 23.59h
  3. tjedan:  13.12. – 18.12. do 23.59h
  4. tjedan:  19.12. – 23.12. do 23.59h
  5. FINALNO PITANJE: 24.12. do 23.59h
4. ODABIR DOBITNIKA
 Istekom razdoblja prijave za Natječaj, svaki od članova žirija će svakoj kvalificiranoj prijavi dodijeliti ocjenu za originalnost i kreativnost na skali od 1 do 10. Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da po navedenom kriteriju budu ocijenjeni od strane članova žirija i njihovu ocjenu prihvaćaju kao konačnu. Stručni žiri čine 3 zaposlenika tvrtke Mikroedra d.o.o.
Ukoliko 2 ili više prijave Sudionika Natječaja budu imale istu ocjenu, u tom će slučaju navedene jednako ocijenjene prijave biti vraćene na ponovno ocjenjivanje. Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom. Dobitnici će biti objavljeni na Instagram stranici BeSafe Hrvatska najkasnije u roku od 5 dana od datuma završetka natječaja.  Objavljeni dobitnici trebaju administratoru u inbox Facebook stranice BeSafe Hrvatska poslati sljedeće podatke, u roku od 48 sati nakon objave dobitnika: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobitela za potrebe provjere i slanja nagrade. Ukoliko podaci nisu dostavljeni u roku 48 sati, pobjednik se automatski diskvalificira te se kao pobjednik proglašava drugoplasirana prijava s najvišim brojem glasova.
5. NAGRADA 
Svaki dan će sudionici moći osvojiti jednu nagradu koja se objavi taj dan u obliku Instagram objave. Na kraju, 24. prosinca, 2018. bit će objavljena glavna nagrada i finalno pitanje u kojem mogu sudjelovati SAMO oni koji su odgovorili na MINIMALNO 1 pitanje tjedno.
Ukupno:
  • 23 BeSafe nagrade
  • 1 BeSafe autosjedalica
6. Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom(ima) kako bi postavljali objave i komentare. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe postavljanja objave i komentara unutar Natječaja. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom(ima) kako bi postavljao/la objave i komentare.
7. Svi sadržaji koje se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.
8. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko je njihov objavljeni sadržaj u sklopu kreativnog natječaja uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
9. Sudionici koje sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.
10. Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač može koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u razdoblju od 5 godina za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudionicima.
11. Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Sudionik ostavio/la netočni.
12. PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtjevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtijevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu info@mikroedra.hr. Sudionici prihvaćaju da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanje u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i poizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske, Priređivač može podatke Sudionika prenijeti primateljima bilo unutarnjim ili vanjskim, koji se nalaze isključivo u zemljama koje osiguravaju adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Adekvatna razina zaštite koju pruža pojedina zemlja procjenjuje se obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka, a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektroničkim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjaviti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni niti jednoj organizaciji koja nije povezana s Priređivačem, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosljeđivani i čuvani na način propisan primjenjivim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
13. Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na fotografiranje prilikom preuzimanja nagrade ukoliko je potrebno, objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.
14. Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.
15. Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.
16. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na adresu: info@mikroedra.hr, uz naznaku Predmet: Kreativni natječaj “BeSafe mi daruje #siguranputkucizabozic”
17. Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Instagramu ili Instagram stranici @besafehrvatska
18. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Instagramu te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.
19. Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj preko svoje Instagram stranice.
20. Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i pravila Natječaja.
21. ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

Odgovori